Wereldhuis Bonangana

2016-05-14 - 4de Wereldquiz

Gepost op: 03-05-2016

Datum: Zaterdag 14 mei om 19.30u

Adres: Huize de Meerleer,Hofstr. 7, 9100 Sint-Niklaas

 

Op vele plaatsen organiseert men met een zekere regelmaat een quiz. Ons Wereldhuis Bonangana doet dat nu ook weer. We zijn ondertussen aan onze 4 de editie toe. Het speciale aan onze quiz is dat die gericht is op onderwerpen die te maken hebben met het wereldgebeuren, migratie, mensenrechten, vreemde gerechten, sociale problemen,…

Er zijn ook een paar amusante proeven die voor wat sfeer kunnen zorgen. Inzake invalshoek en aanpak zijn we (bijna) uniek. Ons voornaamste doelpubliek zijn niet de bollebozen of de professionele quizzers, al zijn die uiteraard ook welkom. We mikken op al diegenen die open staan voor de wereld, zichzelf eens willen testen en bovendien iets willen bijleren. Iedereen, welke kleur hij of zij ook heeft, is welkom. De gemoedelijke sfeer overtreft de competitie. Wie het reeds meemaakte kan hierover getuigen. Inmiddels zijn er al tien ploegen ingeschreven, maar de inschrijvingen lopen nog vlotjes binnen.


Graag nodigen we jullie uit op dit evenement. Ditmaal gaat het door in Huize de Meerleer, Hofstr. 7, 9100 Sint-Niklaas. Hierbij vind je de flyer. Je kan met ploegen inschrijven, maar ook individueel.

Eventueel vormen we ter plaatse een ploegje met mensen die graag in groep willen deelnemen.

Ieder krijgt een prijs of prijsje. Je betaalt 3 euro aan de kassa en voor kansengroepen doen we iets speciaals. Ploegen tot maximum 5 deelnemers betalen een forfait van 10 euro.
Inschrijven bij Marc Maes: 03 777.39.25. Of per mail: marc.maes11@telenet.be.


2016-03-17 - Noord-Marokko met de fiets

Gepost op: 14-03-2016

Stefaan Segaert nam in april 2015 de trein, de boot en de fiets naar Marokko.  In Almeria zette hij over en passeerde Nador, Al Hoceima, Fez, Chefchaouen en Tanger.  Hoe verliep die reis?  Kan je werkelijk in de medina van Fez verdwalen?  Kwam hij veel Lokeraars tegen in de Rif?  We maken uitstappen naar de recente geschiedenis en staan stil bij de politieke en sociaal-economische situatie van vandaag.

 
Stefaan wil ons het verhaal vertellen.  Boeiend en meeslepend zoals we zijn voordrachten kennen. 

 

We verwachten je op 17-3-2016 om 20u00 in Wereldhuis Bonangana in de Nieuwstraat 25a in Sint-Niklaas (zie ook de affiche in bijlage).

 


2016-01-26 Lezing: Leven met onzekerheid. Rijden in de mist?

Gepost op: 23-01-2016

Beste vrijwilliger,
Beste sympathisant,
 
 
 
 
We worden vandaag met vele soorten onzekerheden geconfronteerd. Het is alsof we moeten rijden in de mist.  Niets lijkt nog zeker en zelfs dat niet!
 
De partnerrelaties zijn broos geworden, de sociale zekerheid is niet langer zo zeker, de tewerkstelling kan op de tocht komen door rationalisering en globalisering, de migratie is moeilijk beheersbaar, voor politieke keuzen heb je believers en non believers, wetenschappers spreken elkaar tegen, we worden moe van het kiezen,....
 
Maar zijn er nu wel meer onzekerheden of zijn we er ons meer van bewust? Of is de kwestie dat we onzekerheid steeds minder aanvaarden omdat we alles willen beheersen? Hoe zouden we de (gevoeligheid voor zovele) onzekerheden kunnen verklaren? Enkele denkers bieden ons een theoretisch kader (Beck, Bauman,...).
 
Vervolgens vragen we ons af hoe mensen met onzekerheid omgaan. Er worden enkele prototypes van reacties geschetst. De spreker noemt het vluchtreacties omdat hij zich er niet volledig in kan vinden. De vlucht naar achter (heimwee naar vroeger), de vlucht naar boven (zekerheid zoeken in het geloof), de vlucht naar voor (omniumverzekering voor de toekomst) en de vlucht naar binnen (houvast zoeken bij jezelf) worden door de spreker afgewezen.
 
Maar wat stelt hij dan in de plaats? Hij pleit voor een tweeledig verhaal zoals we zouden rijden in de mist.
 
Vooreerst moeten we er voor zorgen dat de mist niet te pakkend is. Dus de omgevingscondities moeten zo gemaakt worden dat de mist niet als een dik gordijn op de ruiten plakt.
 
Vervolgens is de boodschap van alert te rijden als een "young responsible driver". De spreker ziet dat niet als een pijnlijke noodzaak maar als een boeiende uitdaging die verloren deugden terug voor het voetlicht kunnen plaatsen. Een meer bescheiden mensbeeld, sociale verbondenheid en meer verankerde overtuigingen kunnen soelaas brengen.
 
 Marc Maes


2016-01-01 Wereldhuis Bonangana in 2016

Gepost op: 23-01-2016

Beste bezoeker, vrijwilliger, sympathisant,

 

 

 

Bonangana viert in 2016 zijn 5e verjaardag !!!   Met fierheid kijken we naar een aantal succesvolle pijlers van onze werking (taallessen, huiswerkbegeleiding, infoavonden over landen en wereldproblemen, …)

 

De uitbating van de ontmoetingsruimte heeft evenwel niet het verhoopte succes.  Bovendien wordt de ruimte wat te klein voor de lessen.

 

Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om vanaf 1-1-2016 de uitbating van de ontmoetingsruimte stop te zetten.

 

Wereldhuis Bonangana blijft activiteiten organiseren om het samenleven in diversiteit in Sint-Niklaas te stimuleren, maar reorganisatie dringt zich op !!! 

 

Concreet betekent dit het volgende:

 
  • Vanaf 1 januari kan er geen drank meer gekocht worden.  De ontmoetingsruimte is dus voortaan niet langer open, behalve voor groepsactiviteiten zoals vergaderingen, de huiswerkbegeleiding, de Nederlandse conversatielessen, enz.

  • Tot eind maart 2016 blijft de vzw nog in het huis activiteiten organiseren, nadien kan dit van op andere locaties.

 
We danken alle klanten en bezoekers voor hun steun en onze actieve vrijwilligers voor hun inzet in 2015.  We hopen ook in 2016 op hen beroep te kunnen doen.
 
 

Vanwege het bestuur van Wereldhuis Bonangana vzw

Sofa, Philip, Marc, Marc, Piet, Guido en Lode


2016-01-01 Nieuwjaarswensen

Gepost op: 23-01-2016

Bonangana staat in 2016 voor :

Nederlandse les

Huiswerkbegeleiding

Interculturele activiteiten

Wel zal vanaf 1-1-2016 de uitbating van de ontmoetingsruimte

stopgezet worden.  Dit omdat we ons willen toeleggen op de

kerntaken en omdat de ontmoetingsruimte niet optimaal

beantwoordt aan de noden en verwachtingen.

Wij danken onze klanten en zullen jullie missen.

Je bent altijd welkom op onze activiteiten.


2015-11-22 Week van de smaak

Gepost op: 23-11-2015


2015-11-12 - stapje in de wereld

Gepost op: 23-11-2015


2015-10-15 infoavond godsdiensten

Gepost op: 23-11-2015


2015-09-20 - autovrije zondag

Gepost op: 23-11-2015


2015-08-30 - Gezinsfietstocht

Gepost op: 23-11-2015

Oudere berichten -->