Wereldhuis Bonangana

2017-11-23 Week van de Smaak

Gepost op: 11-12-2017

Ook dit jaar organiseerden we, samen met dienstencentrum De Wilg een heerlijke 'vreemde' maaltijd.

Iedereen kon proeven van het 'ongekende' en was verbaasd. "Dit is echt lekker", kregen we te horen.

Dat Belgische mensen openstaan voor andere culturen vinden wij fantastisch. Op die manier kan men pas spreken over een SAMENleving.

Een mens is een mens. En eten... dat moeten we allemaal!

     


2017-12-05 Van Bagdad, Tot Brussel, Tot Sint-Niklaas

Gepost op: 11-12-2017

KWB en Wereldhuis Bonangana organiseerden op 5 december een gespreksavond over de Islam. Ca. 40 geïnteresseerden kwamen opdagen in de Vrije Ateliers.  De gastspreker (Jonas Slaats) heeft zich verdiept in de islam. Vooral het Soefisme, intrigeert hem. Vernieuwend was dat de toehoorders met een “zapper” hun eigen mening of voorkeur konden geven over uitspraken en deelthema’s.  Deelthema’s waren: de essentie van de Islam, de structuur van de Islam in België, de strekkingen en stromingen, de verhouding tot geweld en terreur, de positie van de vrouw,….

Wat nemen we mee na zo een sessie? De Islam is complex en heeft tal van verschijningsvormen. Perceptie belemmert vaak ons dieper inzicht. Begrijp moslims vanuit hun historisch verleden en vanuit  de westerse betrachting tot overheersing. Ons oordeel is vaak een doorslag van onze vooroordelen of stereotypes. Niet zelden zijn ze ingegeven vanuit een simplistisch tweeledig denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’. Leer intercultureel te denken door de moed op te brengen om de eigen culturele bril af en toe af te zetten.

                


2017-11-10 Opening Tentoonstelling 'Van Heinde en Verre'

Gepost op: 05-12-2017

Meer dan 120 personen waren aanwezig tijdens onze opening.
Prof. Caestecker gaf een toelichting over de evolutie van de migratie in België. Tussendoor konden we genieten van Turkse muziek. Daarna kon je een rondleiding volgen. Een receptie met hapjes kon natuurlijk niet ontbreken.
Je kan de tentoonstelling nog bekijken tot 28 januari 2018 in 'De Vrije Ateliers' te Sint-Niklaas.
Heb je interesse om met de klas of je vereniging een rondleiding te krijgen? Neem dan contact op via bonangana@gmail.com.

            


2017-12-05 Van Bagdad, Tot Brussel, Tot Sint-Niklaas

Gepost op: 29-11-2017

VAN BAGDAD, TOT BRUSSEL, TOT SINT-NIKLAAS

Een lezing met Jonas Slaats i.s.m. vzw Wereldhuis Bonangana en KWB Sint-Niklaas.
Door de terreuraanslagen wordt onwillekeurig ook “de” Islam in het vizier genomen. Maar wat is de essentie van “de” Islam? Zijn er voldoende redenen om angst te hebben van “de” Islam? Moeten we niet meer genuanceerd leren spreken over “de” Islam?
In de uiteenzetting gaat Jonas Slaats dieper in op dit soort vragen en thema’s. Hij zet kanttekeningen bij ons huidige wereldbeeld en plaatst de discussies over islam in een breder perspectief.
Datum: dinsdag 5 december van 20 tot 22 uur Plaats: Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25 Bijdrage: 4 EUR


2017-11-18 Pimenta Verde steunt Wereldhuis Bonangana via Music for Life

Gepost op: 29-11-2017

Zaterdag 18 november 2018 kon je hen bewonderen in Antwerpen.
Heb je hen gemist en wil je ze toch nog eens aan het werk zien? Dat kan op zaterdag 16 december 2018 in Antwerpen. Ze starten op Sint Jansvliet (voetgangerstunnel rechteroever) om 13u30. Vandaar gaan ze naar de Hoogstraat en de Grote Markt. Ze eindigen op het Steenplein.

              


2017-11-23 Week van de Smaak

Gepost op: 25-10-2017

Gezien het grote succes van vorig jaar, nemen wij ook dit jaar deel aan de WEEK van de SMAAK, in samenwerking met Dienstencentrum De Wilg. 

Ook nu zal het een mix zijn van gerechten uit verschillende, voor ons soms ongekende, landen.

Onze studenten gaan ook dit jaar gerechten maken om je vingers van af te likken.

Wil je ook eens komen proeven? Dan ben je welkom in Dienstencentrum De Wilg (Lamstraat 23, Sint-Niklaas).

Wij starten om 11u45 en eindigen om 15u.

Inschrijven: aan de balie van De Wilg


10/11/2017-28/01/2018: Van Heinde en Verre

Gepost op: 23-10-2017

VAN HEINDE EN VERRE,  een tentoonstelling over de geschiedenis van de migratie

Initiatief van Wereldhuis Bonangana VZW

Vrije Ateliers-de Passage (Rode Kruisstr. 25) van 10 nov. tot 28 jan. 2018

Zoals nu iedereen wel weet bestaat Sint-Niklaas 800 jaar. In dat kader werkt Wereldhuis Bonangana een tentoonstelling uit over de geschiedenis van de migratie in Sint-Niklaas. Dit onder het motto: “Van heinde en verre”. Deze tentoonstelling loopt van vrijdagavond 10 nov tot 28 jan 2018 in de Passage van de  Vrije Ateliers (Rode Kruisstr. 25).

Wat valt er te zien en te beleven? Vooreerst krijg je informatie over de (im)migratie in Sint-Niklaas. Wanneer kwamen migranten naar Sint-Niklaas, van waar kwamen ze, welke nationaliteiten weken in,…? Daarnaast krijg je kunstfoto’s te zien van gemengde koppels of groepjes. Bonangana bracht mensen van heinde en verre samen op Villa Pace (Vredesfeesten) en maakte van gekleurde teams of koppels een artistieke foto. Ook worden voorwerpen van heinde en verre ten toon gesteld: sierraden, schilderijen, smeedwerk, kledij, muziekinstrumenten,… Sommige werden door migranten als souvenir meegebracht uit het moederland.  Ook vredeswensen die mensen formuleerden op Villa Pace worden uitgestald. Ter plaatse kan iedere deelnemer die wensen aanvullen met een persoonlijke wens. Ook enkele filmpjes worden getoond met cursisten van de Nederlandse les. Hoe ervaarden zij de migratie? Om de aandacht te focussen kan men meedoen aan een quiz die men ter plaatse kan invullen.

De opening heeft plaats op vrijdag 10 nov. om 20u in de Vrije Ateliers. Iedereen is welkom. De inkom is gratis. Geef wel een seintje. Je krijgt een korte voordracht van een prof. geschiedenis (Caestecker), muzikale intermezzo’s, filmfragmenten en een rondleiding in de tentoonstelling. Een hapje en een drankje worden aangeboden.

Aanvullend wordt op dinsdag 5 december om 20u op dezelfde locatie (Vrije Ateliers) een interactieve lezing aangeboden over de Islam onder de titel “Van Bagdad, tot Brussel, tot Sint-Niklaas”. Dit gebeurt in samenwerking met KWB. Ook hier staat de deur voor iedereen open.

Meer info: www.vrijeateliers.be        www.bonangana.be        boangana@gmail.com

Marc De Cock: 0475 71 94 81             Marc Maes: 0484 97 89 31

   


2017-09-17 Autoloze Zondag

Gepost op: 18-09-2017

Zoals voorspeld: de weergoden waren ons goed gezind.

Vandaag kon je eens proeven van Albanese dans, Griekse Dans en Salsa.

Kijken kon, meedoen kon ook.  Een snelcursus... en je was vertrokken.

Wil je meer foto's zien? Kijk dan op de website naar de map foto's.

          


2017-09-02-03 Villa Pace

Gepost op: 08-09-2017

Met twee braderijtenten bleef Bonangana niet onopgemerkt op Villa Pace tijdens de recentste vredesfeesten in Sint-Niklaas (2 en 3sept). De stand in de Castrodreef was goed gelokaliseerd: er passeerden daar vele geïnteresseerden in de beurs van de sociale organisaties (11.11.11, Vlos, CM, Rode Kruis…). En toch bleef er wat ademruimte om mensen individueel aan te spreken. Ooit was dat anders. Het goede weer bracht vele kuierende snuisteraars op de been.

Onze stand had drie onderdelen: een ruimte waar mensen individueel een vredeswens konden doen, een kruiptunnel voor kinderen, laag bij de gronds (letterlijk tenminste), en een geïmproviseerde fotostudio waar mensen van verschillende herkomst samen konden poseren voor een kiekje. Dit onder het motto: samen poseren kan je leren, jij en ik, één fotoklik.

Soms was het aanschuiven bij elk onderdeel van onze stand. De fotografen (Patrick Geerinck, Guido Ongenae) en Beatrix  konden velen mensen van “heinde en verre” strikken om samen op de foto te gaan. Met hun kunstige en charmerende foto’s geven ze mee vorm aan een tentoonstelling in het najaar (vanaf 10 nov.) in de Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat). De meeste foto’s worden ook vrijgegeven op de website van Bonangana. Vanaf oktober kan je er eens gaan grasduinen. Laat je verleiden door de vele kleuren van het mensenras. Zowel wildvreemden als gemengde koppels, krullenbollen als kalende knikkers, ouderen als snotneuzen, met sluier of kort gerokt,… gingen samen op papier. Op een grote wereldkaart kon men het geboorteland aanprikken. Ruw geschat poseerden er meer dan 50 nationaliteiten. Wat is de wereld klein! Die kunstfoto’s zorgen niet enkel voor een artistiek hoogstandje. De symbolische betekenis is minstens even belangrijk: mensen, ongeacht hun herkomst, dichter bij elkaar brengen. Dat is toch de missie van Bonangana!

Het kinderspel op de grond was een onderdeel van de rode draad die voor de kinderen werd uitgewerkt in het kader van het thema “En route”. Het bevorderen van het inlevingsvermogen in de vluchtelingenproblematiek was de hoofdbedoeling.  Kinderen konden bij verschillende stands een sticker krijgen als ze een (symbolisch) spel meespeelden. Bij ons moesten de kinderen een rugzakje vullen met een knuffel en een drinkbus. Met die rugzak op de rug moesten ze vervolgens door een speelgoedtunnel vluchten naar een ander land. Omdat ze achtervolgd werden moest dat gebeuren in minder dan één minuut. De rappen hadden maar 10 seconden nodig. Let op de schattige foto’s op de website, getrokken op het moment dat ze de tunnel uitkwamen. Niet alle vluchtelingen bleven lachen als ze beseften dat ze niet welkom waren in “het land van belofte”. Sommige jongelingen zagen daarin een kans… om de tunnelpijp nog eens in een andere richting door te kruipen.

En dan konden de voorbijgangers nog vredeswensen formuleren op voorgedrukte kaarten. Raad eens hoeveel mensen dat deden? 257! Ze namen de pen ter hand om een hartenkreet te uiten. Die werden in een glazen bak ingezameld. Na korte tijd moest die al geledigd worden.  In allerijl moesten formulieren bijgedrukt worden. Sommigen hadden niet veel inspiratie, anderen moesten een heel epistel kwijt. Nog anderen zeiden dat ze daarover wel eens grondig wilden nadenken, alvorens ze iets op papier zouden zetten. Begrijpelijk. We pakten ze immers op hun nest. Er waren wensen van groot en van klein, in het Nederlands, in het Arabisch, in het Turks of het Engels. Leesbaar of heel cryptisch. Wensen voor de wereld, voor de stad, voor de kleine kring. Soms samen op één formulier. “Ik wens voor iedereen een dak boven het hoofd en voor mij een mountainbike dat ik samen met mijn vrienden kan gaan fietsen”. Nooit meer oorlog, vrede voor iedereen, verdraagzaamheid, respect, een thuis voor vluchtelingen, wereldleiders met gezond verstand, een toekomst voor de kinderen, naleven van mensenrechten en dierenrechten, duurzame leefstijl, meer gelijkheid en solidariteit,… Sommigen schreven alsof ze heimwee hadden naar hun eerste nieuwjaarsbrieven. Anderen hielden het bij wat steekwoorden. Iemand kon zelf niet meer schrijven. “Wil jij voor mij niet mijn wens opschrijven?” En wat moesten we schrijven: “ Ik hoop dat alle mensen mogen beseffen dat ze zelf mee verantwoordelijk zijn voor de vrede”. De meesten waren profaan ingesteld, maar een beperkt aantal gaf er een religieuze dimensie aan. “Gods vrede zij met alle mensen van goede wil”. Een enkeling stak de Bond Zonder Naam naar de kroon: “Als we vrede nemen met onszelf komt er wereldvrede”, “Opdat we meer mogen denken met ons hart”, “Minder kernkoppen en minder keikoppen”. De meeste mensen hadden het opzet van onze actie onmiddellijk door: je kan beter iets positief formuleren over de wereld dan te (blijven) kankeren. De hoge respons had te maken met het feit dat vele voorbijgangers al vlug doorhadden dat we hen niets wensten aan te smeren of te verkopen. Geloof, hoop en dromen is dus nog altijd van deze wereld. Houden zo, versterken zo. De vredesboodschappen stallen we uit tijdens onze tentoonstelling in het najaar. We kunnen alleen maar antwoorden: de vrede zij met u (en denk ook eens aan mijn geest J)

We zouden bijna vergeten dat we op zondag ook een hapjesstand op de Vrije Ateliers hebben verzorgd. Guido M en zijn ploeg van cursisten en vrijwilligers hebben de bezoekers op de open deur daar culinair verleid. We moesten dus op zondag op twee fronten vechten (al is die oorlogstaal hier niet gepermitteerd).

Sommige cursisten van de Nederlandse les stonden de verschillende vrijwilligers aan onze stand bij. Een enkeling durfde al op eigen houtje voorbijgangers aanspreken. Alweer een stapje in de richting van integratie.

Dit alles is geen “breaking news”, beste lezer. Maar als we de woorden van een vredeswens mogen parafraseren? “Samen maken we de wereld beter, millimeter na millimeter”.

M.M.

8.9.2017


2017-09-03 Open deur Vrije Ateliers

Gepost op: 05-09-2017

Tijdens de open deur van de Vrije Ateliers konden de bezoekers proeven van hapjes uit diverse landen.

Zo kon je genieten van hapjes uit Irak, Syrië,... die onze cursisten van de Nederlandse Les hadden bereid.

Oudere berichten -->