Wereldhuis Bonangana

2014-11-20 Info-avond Verdraagzaamheid

Gepost op: 26-10-2014

Verdraagzaamheid: Wat houdt dat eigenlijk in. 

Gastspreker Marc Maes komt uitleg geven hoe je hiermee moet omgaan en over zoveel meer.

Welkom op donderdag 20 november 2014 om 20u.

Inkom gratis