Wereldhuis Bonangana

2014 Huiswerkbegeleiding in Wereldhuis Bonangana

Gepost op: 25-11-2014

Met 50 kinderen hebben we ons maximum bereikt.

Kinderen van de lagere school worden zo goed als mogelijk begeleid met hun huiswerk. Dat hier nood aan is bewijst de grote opkomst.

Heb je zin/tijd om u aan te sluiten bij onze ploeg vrijwilligers, kom dan gerust eens af, elke woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 13u tot 15u. Of neem contact op via bonangana@gmail.com / 0470 98 10 81.

Elke hulp is welkom!